Ako vám vstupenku doručíme?

Po zaplatení vstupenky online vám príde potvrdenie na email spolu s faktúrou. Faktúru treba vytlačiť alebo priniesť v online podobe ku pokladni, kde bude pre online vstupenky vyhradená samostatná časť. Overíme vás za pomoci mena a čísla objednávky. Po overení vám bude bez ďalšieho zdržania umožnený vstup na podujatie.

POZOR! Prosím prečítajte si obchodné podmienky.
Ak faktúra nebola do dňa akcie uhradená, vstup na podujatie vám nebude umožnený. Predajca nezodpovedá za to, že kupujúcemu nebude doručená vstupenka z dôvodov spočívajúcich na strane kupujúceho, najmä z dôvodov, že nebude možné vstupenku kupujúcemu doručiť na kupujúcim zadaný e-mail (napr. preplnená schránka, spam filter atď.). V prípade, že kupujúci neobdržal vstupenku najneskôr do 2 hodín po úplnom uhradení vstupného, t.j. pripísaní plnej predajnej ceny vstupenky na účet predajcu, je povinný bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od dňa uplynutia vyššie uvedenej lehoty na doručenie vstupenky, kontaktovať predajcu a oznámiť mu, že neobdržal uhradenú vstupenku.